Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers DM S.A.